นโยบายความเป็นส่วนตัวของ XP-Pen Thailand

ใช้เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ขอขอบคุณที่เลือก XP-Pen Thailand นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัว เราต้องการจะเน้นหลักการพื้นฐานที่สำคัญ หลักการพื้นฐานเหล่านี้สำคัญสำหรับเรา เนื่องจากเราทราบว่าหลักการเหล่านั้นสำคัญสำหรับคุณ

 1. ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้คุณใช้งาน XP-Pen Thailand ซึ่งรวมถึง
  • ข้อมูลการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงชื่อ วันเกิด ที่อยู่ และข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้เมื่อสมัครใช้งาน
  • ตำแหน่งที่อยู่กว้าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุเจาะจง ซึ่งทราบได้จาก IP address ของคุณ สิทธิอนุญาตที่เราได้รับเพื่อให้สามารถเผยแพร่ดนตรีและเนื้อหาอื่น ๆ แก่คุณนั้นจะเจาะจงพื้นที่ ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าคุณอยู่ในประเทศอะไร การอนุญาตนี้ทำให้เราให้ข้อเสนอแนะโดยอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปของคุณ อย่างเช่น คอนเสิร์ตหรือการแสดงต่าง ๆ
  • ข้อมูลด้านเทคนิคและการตรวจสอบพิจารณาที่จำเป็นเพื่อการใช้งาน นี่ยังรวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
 2. ข้อมูลที่ช่วยให้เรามอบคุณลักษณะเพิ่มเติมกับคุณ เราจะไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ดังต่อไปนี้เลย เว้นแต่คุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเราอย่างเปิดเผย เช่น
  • ตำแหน่งที่อยู่ที่เจาะจงของคุณ: เราจะไม่รวบรวมหรือใช้ตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ที่เจาะจงของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณก่อน
  • รูปภาพของคุณ: เราจะสามารถเข้าถึงรูปภาพที่คุณเจาะจงเลือกได้เท่านั้น และเราจะไม่สแกนหรือดึงรูปภาพในไลบรารี่หรือคาเมราโรลของคุณ นี่ช่วยให้คุณเลือกรูปภาพส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนรูปโปร์ไฟล์หรือสร้างภาพศิลป์หน้าปกเพลย์ลิสต์ คุณสามารถหยุดการแบ่งปันรูปภาพและเพิกถอนการเข้าถึงได้ตลอดเวลา
  • รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ: เราจะไม่สแกนหรือนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อเว้นแต่คุณขอให้เราทำเช่นนั้น หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น เราจะใช้ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณเพื่อช่วยค้นหาเพื่อนหรือผู้ติดต่อที่ใช้งาน XP-Pen เท่านั้น

เนื้อหาสำคัญซึ่งคุณให้ความเห็นชอบ

โดยการใช้งานหรือการโต้ตอบกับ “บริการนี้” คุณให้ความเห็นชอบต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้:

 1. การใช้งาน คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 2. การโอนข้อมูลของคุณไปนอกเหนือประเทศที่คุณอยู่อาศัย
 3. การเก็บรวบรวม, ใช้งาน, แบ่งปัน, ตลอดจนการประมวลผลข้อมูลของคุณอื่น ๆ อันรวมถึง เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการโฆษณา (ดังที่อธิบายในเนื้อหาส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้นโปรดอ่านต่อ!) และ
 4. การปรากฏอยู่ในสาธารณะของข้อมูลของคุณ ตลอดจนการควบคุมข้อมูลดังกล่าวนั้น ดังที่อธิบายไว้ใน การแบ่งปันข้อมูล

ในแต่ละกรณี คุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลโดยนิติบุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงนิติบุคคลของ XP-Pen อย่างเช่น ผู้ควบคุมข้อมูล ซึ่งได้ระบุไว้ที่ด้านล่างของเอกสารนี้ (รวมเรียกว่า “XP-Pen Thailand”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”) ในหัวข้อ การกำหนดลักษณะการใช้งานของคุณ เราได้อธิบายการควบคุมและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กับบัญชี XP-Pen Thailand ของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว โปรดงดใช้งาน “บริการนี้”