การรับประกันสินค้า

บริษัท เอ็กซ์พี-เพ็น (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดเก็บ Serial Number สินค้าเม้าส์ปากกาที่ได้จำหน่ายผ่านทางบริษัท ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลข Serial Number ได้ที่กล่องบรรจุภัณฑ์ และที่หลังเครื่องของแท็ปเล็ตหรือหน้าจอวาดภาพ

 

>>> สินค้าเม้าส์ปากกา XP-Pen ทุกชิ้น มีการรับประกันสินค้า <<<

รับประกันสินค้า 1 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

 • XP-Pen Star G430S
 • XP-Pen Deco Mini 4
 • XP-Pen Deco Mini 7
 • XP-Pen Deco Mini 7 Wireless
 • XP-Pen Star G640S
 • XP-Pen Star 03 v2
 • XP-Pen Star G960S
 • XP-Pen Star G960S Plus
 • XP-Pen Deco Fun XS
 • XP-Pen Deco Fun S
 • XP-Pen Deco Fun L

 

รับประกันสินค้า 2 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

 • XP-Pen Deco 01 v2
 • XP-Pen Deco Pro S
 • XP-Pen Deco Pro M
 • XP-Pen Deco Pro S Wireless
 • XP-Pen Deco Pro M Wireless
 • XP-Pen Artist 12 Pro
 • XP-Pen Artist 12 2nd Gen
 • XP-Pen Artist 13.3 Pro
 • XP-Pen Artist 15.6 Pro
 • XP-Pen Artist Pro 16
 • XP-Pen Artist 22R Pro
 • XP-Pen Artist 22 2nd Generation
 • XP-Pen Artist 24 Pro
 • XP-Pen Artist Pro 16 TP

 

ปากการับประกัน 90 วัน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

สายเคเบิล และอุปกรณ์อื่นๆ รับประกัน 180 วัน (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

 

รายละเอียด

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้ว พบปัญหาที่เกิดจากการผลิตภายใน 7 วันแรก ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ไม่ต้องรอซ่อม โดยในการเปลี่ยนสินค้า สภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือในสภาพเดิมตอนได้รับสินค้า หากเกิน 7 วันไปแล้วจะเป็นการตรวจซ่อมตามปกติ
 • การรับประกันเปลี่ยนสินค้าใน 7 วัน ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนต่างๆ บนสินค้าซึ่งยากที่จะพิสูจน์ถึงสาเหตุ ดังนั้น กรุณาตรวจเช็คตัวสินค้าให้เรียบร้อยในขณะที่รับสินค้าหากเป็นการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งข้อบกพร่องต่างๆ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า
 • การรับประกันสินค้า จะรับประกันสินค้าเฉพาะฮาร์ดแวร์ ไม่รวมซอฟแวร์
 • หลักฐานที่ใช้ในการรับประกันสินค้า ใช้เพียงใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าที่ลูกค้าได้รับตอนรับสินค้าเท่านั้น หากลูกค้าทำใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าหาย สามารถแจ้งเลข Serial Number ที่หลังเครื่องได้ หากเป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีเลข Serial Number ลูกค้าสามารถแจ้งช่องทางการสั่งสินค้า เช่น สั่งทางเวปไซท์, ทางหน้าเพจ หรือ ทาง Shopee พร้อมชื่อหรือหมายเลขคำสั่งซื้อ เพื่อที่ทางบริษัทจะสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้

 

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. กล่องสินค้ามีรอยบุบหรือฉีกขาดเล็กน้อยอันเนื่องมาจากการขนส่ง แต่ไม่กระทบกระเทือนสินค้าภายใน
 2. รอยขีดข่วนต่างๆที่เกิดจากการใช้งานทั่วไป แต่ไม่มีผลต่อตัวสินค้า
 3. ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าในการลงซอฟท์แวร์ และ/หรือ โปรแกรมต่างๆ
 4. สินค้าที่ไม่ได้มากจากการสั่งซื้อกับทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่อยู่ภายในประเทศไทย และไม่สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อกับทางบริษัทได้

 

การรับประกันจะสิ้นสุด เมื่อ

 1. สินค้าได้รับการกระทบกระเทือน, หล่น, แตกหักเสียหาย, โดนน้ำ/ความชื้น, เกิดเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการกระทำใดๆ ที่มิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติ
 2. สินค้าถูกเปิด ซ่อมแซม หรือดัดแปลง โดยบุคคลหรือศูนย์บริการอื่น