ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า/คืนเงิน

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด

  • หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้ Facebook Page : XPPen Thailand, Line ID : @xppenthailand หรือโทร 02-101-0529 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
  • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ และข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนสินค้าและติดต่อกลับ
  • ลูกค้าทำการจัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแกะซีลหรือบรรจุภัณฑ์สินค้า สภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือในสภาพเดิมตอนได้รับสินค้า
  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลในการส่งสินค้ากลับ โดยลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทผ่านขนส่ง
  • หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว จะทำการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า

2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน

  • ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้ Facebook Page : XPPen Thailand, Line ID : @xppenthailand หรือโทร 02-101-0529 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
  • โดยในการเปลี่ยนสินค้า สภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือในสภาพเดิมตอนได้รับสินค้า หากเกิน 7 วันไปแล้วจะเป็นการตรวจซ่อมตามปกติ
  • การรับประกันเปลี่ยนสินค้าใน 7 วัน ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนต่างๆ บนสินค้าซึ่งยากที่จะพิสูจน์ถึงสาเหตุ ดังนั้น กรุณาตรวจเช็คตัวสินค้าให้เรียบร้อยในขณะที่รับสินค้าหากเป็นการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งข้อบกพร่องต่างๆ ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้าและคืนเงิน

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าและคืนเงินทุกกรณี

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี