รับเงินคืน 3%

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในเวป xp-pen.co.th เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เขียนรีวิวพร้อมรูปถ่ายสินค้าลงเวป xp-pen.co.th ภายใน 30 วันหลังได้รับสินค้า เมื่อรีวิวได้รับการยืนยันแล้ว ลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อ รับเงินคืน 3% ของยอดสั่งซื้อ (สูงสุด 300 บาท) 

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 67 (นับที่วันสั่งซื้อสินค้า)