XPPen Deco MW (Wireless)

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

ราคา

Winter Festival SALE ถึง 14 มค. 67

พื้นที่ใช้งาน 8 x 5 นิ้ว และรองรับเอฟเฟกต์แปรงเอียง 60°
ปากการุ่น X3 Smart Chip, แรงกระตุ้นเริ่มต้น 3 กรัม
การเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth 5.0 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น