แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

หน้าจอวาดภาพ เมาส์ปากกาแบบหน้าจอสำหรับวาดภาพ ทำหน้าที่เป็นจอมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ปากกาวาดลงบนหน้าจอได้เลย ปากการองรับแรงกดตามน้ำหนักมือ ควบคุมเส้นวาดได้ตามต้องการ