แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ปุ่มทัช คือ ปุ่มแป้นหมุนที่สามารถใช้งานแบบสัมผัสที่ปุ่มได้ (ใช้งานได้คล้าย TrackPad ของโน๊ตบุ๊ค) ปัจจุบันมีอยู่ในเฉพาะรุ่น Deco Pro เท่านั้น

เปรียบเทียบรุ่น