แสดง %d รายการ

ปุ่มทัช คือ ปุ่มแป้นหมุนที่สามารถใช้งานแบบสัมผัสที่ปุ่มได้ (ใช้งานได้คล้าย TrackPad ของโน๊ตบุ๊ค) ปัจจุบันมีอยู่ในเฉพาะรุ่น Deco Pro เท่านั้น

ราคา 3,590 ฿4,190 ฿
เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น