XPPen Artist 12 Pro

ราคา 8,699 ฿

Winter Festival SALE ถึง 14 มค. 67

  • จอวาดรูป ขนาด 11.6 นิ้ว
  • ปากการองรับแรงกด 8192 ระดับ
  • เหมาะสำหรับ วาดภาพ การเรียน-สอนออนไลน์ เขียนไฟล์เอกสาร
เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น