XP-Pen Artist Pro 16

19,900 ฿

ปากกาสไตลัส XP-PEN เทคโนโลยีชิปอัจฉริยะ เราได้ออกแบบชิปอัจฉริยะที่จะยกระดับประสิทธิภาพและโครงสร้างของสไตลัสของเราอย่างมาก
ทำให้สามารถทำงานได้เหมือนสมองเทียมและมอบประสบการณ์ที่สมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้