XPPen Star G960S

ราคา Original price was: 2,090 ฿.Current price is: 1,690 ฿.

รุ่นแนะนำสำหรับ Work From Home : งานกราฟฟิก งานเอกสาร การเรียนการสอนออนไลน์ ใช้งานกับซอฟท์แวร์ประชุมต่างๆ เช่น Zoom ได้

 

 

 

 

เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น