ท่านสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้า ได้ที่นี่ โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนสินค้า”
หมายเลข Serial Number เลือกดูได้ที่หลังเครื่อง หรือ ที่ข้างกล่องสินค้า