คู่มือการติดตั้ง และลงทะเบียนขอ Key ซอฟต์แวร์ ArtRage 5 หรือ Opencanvas 7

คู่มือการติดตั้ง และลงทะเบียนขอ Key ซอฟต์แวร์ ArtRage 5 หรือ Opencanvas 7

 

คู่มือการติดตั้ง และลงทะเบียนขอ Key ซอฟต์แวร์ ArtRage 5 หรือ Opencanvas 7

สำหรับสินค้ารุ่น Deco Pro, Artist และ Innovator 16 มีขั้นตอนดังนี้

ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ XP-Pen Thailand ทุกช่องทางนะคะ 🥰

เปรียบเทียบรุ่น