แนะนำ เมาส์ปากกาสำหรับผู้เริ่มต้น

คำแนะนำ สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานเมาส์ปากกามาก่อน

เมาส์ปากกา XP-Pen เป็นเมาส์ปากกาที่ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดยจะทำหน้าที่คล้ายเมาส์หนูทั่วไป คือเป็นตัวควบคุมเคอร์เซอร์ (ลูกศร) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่จะใช้การจรดปากกาลงบนแผ่นรองวาดเพื่อเป็นการคลิกซ้ายแทน และหากใช้ร่วมกันกับซอฟท์แวร์กราฟฟิคต่างๆ เช่น Photoshop©, Clip Studio©, Paint Tool SAI© หรืออื่นๆ ปากกาจะรองรับแรงกดตามแรงกดปากกาของเรา คือถ้าเรากดหนัก เส้นที่วาดในซอฟท์แวร์นั้นๆจะเป็นเส้นหนา ถ้ากดเบา เส้นก็จะเล็กตามแรงกดของเรา

โดยใน เมาส์ปากกา 1 กล่อง จะประกอบไปด้วย 

  • แผ่นวาด 1 แผ่น
  • ปากกา 1 ด้าม
  • สายเชื่อมต่อ USB สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ 1 เส้น
  • อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น เช่น แท่นวางปากกา, ถุงมือรองวาด, หัวปากกา, แผ่นกันรอย และอื่นๆ 

หากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา Line ID : @xppenthailand หรือกด  เพิ่ม XP-Pen เป็นเพื่อน

เริ่มต้นใช้งาน เมาส์ปากกา

เราจะเชื่อมต่อ แผ่นวาด เข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ได้มา ต่อเข้ากับช่องพอร์ท USB ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นเราจะสามารถใช้งานปากกากับแผ่นวาดได้ โดยปากกาจะเป็นตัวควบคุมเคอร์เซอร์ (ลูกศร) ในหน้าจอคอมพิวเตอร์

เราไม่ต้องวาดปากกาลงบนแผ่นวาดตลอดเวลา เราสามารถจ่อปากกาลอยอยู่เหนือแผ่นวาดได้ประมาณ 10 มม. แล้วเลื่อนมือไปมา เราก็สามารถควบคุมเคอร์เซอร์บนหน้าจอได้แล้ว เมื่อเราจรดปากกาลงบนแผ่นวาด จะเป็นการคลิกซ้ายของคอมพิวเตอร์

ที่ตัวปากกาจะมีปุ่ม เราสามารถคลิกได้ โดยทั่วไปจะตั้งค่าปุ่มนี้ให้เป็นคลิกขวา เราก็สามารถคลิกขวาที่ปากกาได้โดยไม่ต้องกลับไปคลิกเมาส์หนู (แต่ข้อจำกัดก็คือ ปุ่มที่ตัวปากกานี้ จะทำงานก็ต่อเมื่อปากกาจ่ออยู่ในระยะห่างไม่เกิน 10 มม.เหนือแผ่นวาด เท่านั้น หากระยะห่างมากเกินไป ตัวแผ่นวาดจะไม่สามารถจับสัญญาณปากกาได้และปุ่มที่ตัวปากกาก็จะใช้งานไม่ได้เช่นกัน)