Artist : Kuro ^ - ^

รูปที่ 1: Let your imagination shine! เป็นรูปที่เด็กคนหนึ่ง(ocของคนวาด)กำลังปลดปล่อยจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสุข,ความลื่นไหลมีไอเดียแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะลายเส้นต่างๆ รูปง่ายๆเขาก็วาดลงไป ให้จินตนาการของเขาได้เฉิดฉายแสดงออกมา ซึ่งแนวคิดของรูปนี้ก็คือการปลดปล่อยจินตนาการ เพราะว่า ในแนวคิดของผม จินตนาการมันเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเหมือนกับไอเดียแนวคิดแปลกๆของเราครับ ถ้าเราหยุดแม่น้ำไม่ให้มันไหล น้ำก็จะตันอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าหากเราไม่ไปขวางทางปล่อยให้น้ำไหลตามธรรมชาติ น้ำก็จะไหลเหมือนจินตนาการที่ไร้ที่สิ้นสุด

Artist : Kuro ^ – ^
Facebook : Ren HJ
ReadAWrite : Mikadayo
IG : np12.xd