Artist : RC

ชื่อภาพ – ห้วงความฝันแห่งพระนคร –

เพียงเธอผู้เป็นตัวแทนจากจินตนาการ จรดปลายปากกาลงบนเครื่องวาดสีดำสนิท จะทำให้พระนครแห่งนี้แปรผันไปตามใจต้องการ วิศวกรโยธาสาว ผู้ได้รับมอบหมายภารกิจสุดหินจากจิ้งจอกน้อย Fenix คู่หูพิเศษจาก XPPen ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากยุคดิจิทัลสร้างพระนครที่ล้ำสมัย พร้อมออกแบบให้ผสมผสานกับความเป็นไทยอย่างลงตัว
” มิติใหม่ของพระนคร จะต้องถูกออกแบบโดยฝันของเธอ “

Artist : RC