แท่นวางปากกา สำหรับปากกา XP-PEN รุ่น P01, P03 และ P05

ราคา 250 ฿

  • แถมหัวปากกา จำนวน 8 หัว (อยู่ใต้แท่นวาง)
เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น