XPPen Deco 03 Wireless

ราคา 3,150 ฿

  • พื้นที่วาด 10 x 5.62 นิ้ว
  • ปากการองรับแรงกด 8192 ระดับ
  • ใช้งานได้ทั้งแบบต่อสาย USB และ Wireless
  • รองรับการใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac

 

 

 

สินค้าหมด

เปรียบเทียบรุ่นอื่น
เปรียบเทียบรุ่น