Ugee อัพเดตแรงกด 16383 ระดับ

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลด เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

  1. กดเข้าสู่ เว็บไซต์  www.ugee.com/about  เลือกหัวข้อ Support > Firmware Upgrade
วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

2. เลือกรุ่นอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

3. แตกไฟล์ออกและเปิดโปรแกรมอัพเกรด BootLoader

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

4. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้

โดยทำการทดสอบก่อนติดตั้งให้ลาก เมาส์ปากกาไปซ้ายและขวาหากทำงานได้ปกติให้ไปยังขั้นตอนที่ 5

5. กดคลิกหัวข้อ OneKeyUpdate” บนโปรแกรม BootLoader

***ข้อควรระวัง ห้ามกดยกเลิกและปิดโปรแกรมหรือถอดอุปกรณ์ออก ขณะที่กดอัพเดต***

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

6. รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้น หลังจากได้รับข้อความแจ้ง Burn Success” คุณสามารถปิดหน้าต่างและออกได้

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น

7. แรงกด 16383 ระดับจะทำงานในไดท์เวอร์เวอร์ชั่น 4.2.3 ขึ้นไป

วิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดเพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์ Ugee ทุกรุ่น
เปรียบเทียบรุ่น