การใช้งานเมาส์ปากกา ประชุมออนไลน์

เตรียมอุปกรณ์ XP-Pen ให้พร้อม

ทำตาม 3 ขั้นตอนด้านล่าง เพื่อตั้งค่าแท็บเล็ตกราฟิก XP-Pen 

 

 

วิธีตั้งค่าสำหรับการสอนออนไลน์

 

 

พร้อมจัดการประชุมออนไลน์ด้วย Zoom แล้ว

เปิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเสนอ และแชร์

ให้ XP-PEN ช่วยคุณสอนออนไลน์ เพื่อประสิทธิภาพการสอนที่ดีกว่าของคุณ

เปรียบเทียบรุ่น