Artist : ด.ญ. ขวัญฉัตร์ วงษ์ขันเมือง

XP-Pen Magic Photo Booth,
เครื่องถ่ายภาพวิเศษที่จับภาพหมาจิ้งจอกที่กำลังกระโดดออกมาจากจอวาด

Artist : ด.ญ. ขวัญฉัตร์ วงษ์ขันเมือง

IG : Kiki0ii_