Artist : Aresuruko

“work in progress”

“ค่อยๆวาดไปเรื่อยๆ ลงสีตรงนี้นิด ลบตรงนี้หน่อย เคลื่อนองประกอบให้ภาพของน้องจิ้งจอกชมพูเสร็จสมบูรณ์! ไม่ต้องกลัวจะผิดพลาดหรอกนะวาดได้ตามที่เธอชอบเลย! เดี๋ยวคุณเครื่องมือทั้งหลายจะช่วยให้ภาพของเธอเสร็จสมบูรณ์ในแบบที่เธอต้องการเอง!”

Artist : Aresuruko
IG : Aresuruko