Artist : Tekukooo

ชื่อภาพ : Just Draw

concept : หลายๆครั้งเรามักจะวุ่นอยู่กับการฝึกพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีวินัยในการฝึกทุกวัน กลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีจนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำ จนบางครั้งเราก็ลืมความสนุกของการวาดรูปไป ลองปล่อยจินตนาการออกมา แค่ลากเส้นไปและสนุกไปกับมัน!

Artist : Tekukooo

X : @tekukooo