Artist : TOMBOY011.art

“Fist Bump”

จากหัวข้อการออกแบบตัวละครสำหรับ XPPen ประเทศไทยประจำปี 2024 จึงออกแบบตัวละครให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานกับความทันสมัยของการแต่งกายเพื่อให้เข้ากับปี 2024

โดยภายในภาพจะมีเด็กหนุ่มท่าทางแสบซนที่กำลังมีความสุข พร้อมกับน้อง Fenix Fox ซึ่งทั้งสองกำลังชนมือกัน เนื่องจากพวกเขาสองคนได้สร้างสรรค์ผลงานของพวกเขาสองเสร็จและน่าพอใจ ซึ่งนั้นก็คือภาพฉากหลังที่เป็นวัด เสาชิงช้าและตึกสูงต่างๆ ด้วยเมาส์ปากกา XPPen Artist Pro 16 นั้นเอง

Artist : TOMBOY011.art
X : Tomboy011.art ,FB : TOMBOY011.art