Artist : Yuyee

ชื่อภาพ : Star return

ในผืนกระดาษว่างเปล่า คนเราสามารถใส่สีใส่จินตนาการอะไรก็ได้ลงไปเพื่อให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์ในแต่ละคนทำให้เกิดสีสันหลากสีมากมายทั้งสดใสแล้วมือมนเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า การที่เราได้วาดในสิ่งที่ตัวเองชอบ หลังจากทำงานมาอย่างหนัก มันรู้สึกทำให้เราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง แล้วดำดิ่งไปกับสีสันนั้นทุกครั้ง

Artist : Yuyee

Facebook : Pen Mar
X : @MarT4kHan9
Toyhouse : MarTakHang