Artist : Hamyai

Starlight Telling

จินตนาการเปรียบดั่งจักรวาลอันไร้ขอบเขตสิ้นสุด ซึ่งมีดวงดาวไว้เติมแต่งสร้างเรื่องราวให้กับมัน

ว่ายังไง? เธออยากลองเติมแต่งจินตนาการบนผืนผ้าใบอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ไหม

มาเถอะ, จงใช้จินตนาการของเธอเติมเต็มมัน จงเป็นดวงดาวที่เล่าเรื่องราวให้กับจักรวาล

Artist : Hamyai
fb: Ham yai