Artist : @puncharus1

ชื่อภาพ: ลัญจกรมหาเทพจิ้งจอกพิชิตมาร

คอนเซปต์: ท่านเซียนจิ้งจอกที่มีจิ้งจอกเซียนน้อยใหญ่ในหุบเขาชชชิงชิวเป็นบริวาร ดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพกาลหลายหมื่นปี มีอาวุธประจำกายคือปากกาเซียนที่สามารถวาดสิ่งใดบังเกิดสิ่งนั้น เนรนิตฝูงจิ้งจอกเซียนเพื่อปราบมารปีศาจ บรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนในภพมนุษย์ จนได้รับการยกย่องให้เป็นมหาเทพ ทว่ามหาเทพท่านนี้กลับชอบชีวิตอิสระ โดดเดี่ยว รักสงบและเรียบง่ายเป็นที่สุด จึงแฝงกายใช้ชีวิตเรียบง่ายในหุบเขาชิงชิว

Artist : @puncharus1
facebook : นักวาด ซัพโหด