Artist : WAN

ชื่อภาพ: จินตนาการ
แนวคิดการออกแบบ: ต้องการออกแบบให้ตัวละครมีความเป็นเด็กผู้หญิงที่ต้องการวาดรูปในสิ่งที่ตัวเองได้จินตนาการออกมา ออกแบบให้มีตัวมาสคอต Fenix Fox ที่กระโดดออกมาจาก XPPen เพื่อสื่อว่าFenix Fox สามารถออกมาได้ตามที่จินตนาการไว้ มีการใช้โทนสีที่สนใสเพื่อสื่อถึงความฝันและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด

Artist : WAN
IG nathchaya_