Artist : Cape

ชื่อภาพ : สดใสของผู้สร้างศิลป์
คำบรรยาย : แนวคิดของตัวตนวาดอยากให้มีความสดใสของผลงานที่วาดต่างๆ
ให้มันสนุก สดใส

Artist : Cape
X : Capekun1