Artist : Nanont

แรงบันดาลใจมาจากการดัดแปลง Mascot Fennix ให้ออกมาเป็นคาแรคเตอร์ นักเรียนหนุ่มลุคหรูๆที่มีความชื่นชอบในการวาดภาพ โดยถอดให้มีจุดเด่นคือหมวกที่มาจากส่วนหัวของFennix

Artist : Nanont