Artist : TinTin05

ชื่อภาพซ Travel

การเดินทางมักจะมอบประสบการณ์และวิวทิวทัศน์ต่างๆให้กับเราเสมอ

คอนเซ็ปต์อาร์ตชิ้นนี้ เปรียบดั่งการพัฒนาหรือการเติบโตของการวาดภาพเป็นเหมือนกับการเดินทาง กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ เราได้พยายาม ฝึกฝนทักษะ เรียนรู้อะไรมากมาย และเราก็ยังคงจะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป เพื่อจุดมุ่งหมายของเรา

ในโจทย์บรรยากาศไทย จึงได้เลือกสถานที่ในไทย และรถตุ๊กตุ๊กเป็นตัวแทนพาหนะการเดินทางของการเติบโตในครั้งนี้ และมีตัวละคร XPPen น้องFenix Fox และอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราต่อจากนี้
เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายและวิวทิวทัศน์ที่เราต้องการ

Artist : TinTin05
TinTin05