Artist : Shiorikung

ชื่อภาพ “ผู้สนับสนุนตัวจริง“
ด้วยจินตนาการล้ำเลิศที่คุณมี ให้ xp-pen เป็นผู้ช่วยเก็บความทรงจำตลอดการเดินทางของคุณ! เนื่องด้วยในภาพนี้ที่มีลูกโป่งลอยขึ้นบนท้องฟ้าเป็นจำนวนที่มากมายนั้น สื่อถึงความสะดวกสบายไร้ความกดดัน สวนทางกับเเรงโน้มถ่วงของโลกที่เปรียบเสมือนเเรงกดดัน ดังนั้นขอให้ xp-pen เป็นผู้ช่วยและผู้สนับสนุนคุณ ให้ผลงานของคุณเป็นผลงานที่พิเศษที่สุด

Artist : Shiorikung
Facebook : Pur Fael
Tiktok : shiorikung_