Artist : DarkRiaru

The World Edit

คอนเซ็ปที่ว่า จะหน้าสนใจแค่ไหนถ้าเรามีอุปกรณ์ที่สามารถแก้ไขโลกได้ มันคงจะดีมากที่เราจะได้รังสรรค์โลกเหนือจิตนาการให้เป็นจริงได้ ธรรมชาติที่แสนแปลกตา สัตว์มหัศจรรย์ พลังและเวทมนต์ ทำให้โลกนี้นั้นมีสีสันและชีวิตชีวาขึ้นมา

การเดินทางของผู้พิทักษ์เวลา ที่ต้องเดินทางผ่านกาลอวกาศ เพื่อที่ต้องค่อยตามซ่อมแซมช่องโหว่ของมิติ ที่มักจะชอบมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาบนโลกทำให้มักเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นจนเกินจะบรรยาย (อย่างเช่นประตูปล่อยมังกรยักษ์แห่งแสง) เลยเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์เวลาที่จะต้องมาซ่อมแซมและปิดหน้าต่างออกไปจากโลก ด้วยอุปกรณ์พกพาที่แสนจะใช้งานง่าย มีเพียงแค่ระบบปฏิบัติการ และเจ้าตัว world edit (เมาส์ปากกา) ทุกอย่างก็จัดการได้ง่ายๆ เลย

Artist : DarkRiaru

IG : @darkriaru