Artist : gikiruuu

ชื่อภาพ : Step into the future
ก้าวไปสู่อนาคตด้วย xp-pen เป็นการนำชุดไทยมาออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความเป็นโลกอนาคตโดยการใช้โทนสีให้ความรู้สึกถึงยุคดิจิตอล ผสมผสานระหว่างความเป็นเอกลักษณ์ของไทยและความทันสมัยของโลกอนาคต

Artist : gikiruuu
IG : gikiruuu