Artist : Kantapob

The sound of the lotus
(เสียงของดอกบัว)
“ย่ำเดินบนใบบัว ปล่อยความรู้สึกผ่านปลายปากกา พร้อมกับเสียงเพลงสู่จินตนาการที่ตนเองนึกถึง”
เวลานึกถึงบรรยากาศไทยๆ สิ่งแรกที่นึกถึงคือ “ดอกบัว” สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และความศรัทธาที่แรงกล้า เหมือนกับจินตนาการของเรา สร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเอง และความศรัทธาในความคิดของตน จึงให้เธอคือดอกบัวที่กำลังร่ายรำอยู่บนใบบัว มี Fenix คอยดูเธอ สร้างจินตนาการไปพร้อมกับเสียงเพลง ด้วยความบริสุทธิ์ และน่าปิติยินดี XPPEN ก็เช่นกัน

Artist : Kantapob
IG: Kantapob