Artist : Lalin

ชื่อภาพ ” Dream come true”
‘เพียงแค่อยากถ่ายทอดภาพที่อยู่ในห้วงความคิดนั้นออกมา’

ความคิด ความฝัน เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ก่อตัวรวมกันไม่ชัดเจน
ทั้งรูปร่าง รูปทรงและสีสันที่ไม่แน่นอนภายในความคิด ไม่มีความกล้าพอที่จะถ่ายทอดออกมาจากตัวเองให้เป็นจริงได้

XP PEN จึงเปรียบเหมือนผู้ช่วยที่ทำให้ศิลปินมีความกล้าที่จะแสดงความคิดและสิ่งที่พวกเขามองเห็นนั้นออกมาให้เป็นจริง
ควบแน่นก้อนเมฆที่ไม่มีรูปร่างและรูปทรงให้เป็นดั่งน้ำที่พร้อมบรรเลง
เติมเต็มความฝันและความต้องการของศิลปินเพื่อแต่งแต้มสีสันมากมายบนพื้นท้องฟ้านี้ให้เป็นจริงไปพร้อมๆกัน

Artist : Lalin
https://www.facebook.com/LalinstarArt