Artist : Sky

ชื่อภาพ Sky in a Dream
concept
เราที่กำลังฝันถึงเกี่ยวกับผู้ชายที่ยืนอยุ่ท่ามกลางผู้คนและมีเพื่อนจิ้งจอกของเขา ถึงเขาจะแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นและเพื่อนจิ้งจอกของเขาจะตัวใหญ่ขนาดไหน ผู้คนก็ไม่สนใจเขาเลย
ภาพที่วาดออกมาเลยอยากให้สื่อถึงว่าคนไทยส่วนมากยังไม่ค่อยที่จะสนใจในศิลปะกันเท่าไหร่
จุดเด่นของภาพจะอยู่ตรงกลางที่เป็นผู้ชายกับเพื่อนจิ้งจอกของเขา
จุดรองเป็นภาพเมืองข้างหลังกับคนที่เป็นขาวดำ
สีที่ใช้จะเป็นเหมือนท้องฟ้าตอนกลางคืนให้เหมือนกับเรากำลังฝันถึงผู้ชายที่แต่งตัวแปลกๆกับเพื่อนจิ้งจอกตัวใหญ่ของเขา
แนวคิดของชุด ชุดจะออกไปแนวทันสมัยแต่ก็ยังจะอยากให้มีความเป็นไทยอยู่ เลยวาดลายไทยใส่เข้าไปในเสื้อข้างในและก็ตรงกางเกง อยากจะให้สื่อถึงว่าลายไทยก็สามารถเอามารวมกับชุดให้ดูมันสมัยได้

Artist : Sky
X : @13lue_sky_