Artist : Bunsu

ชื่อภาพ: ศิลปินน้อยดินสอสีเที่ยวเเดนไทย
คำบรรยาย: เด็กน้อยที่เห็นกระดาษสีขาวจึงคิดขึ้นว่าจะทำให้กระดาษนั้นดูมีความสนุกสดใสขึ้นได้ยังไงเด็กน้อยจึงได้เริ่มกวัดแกว่งดินสอสีให้กระดาษแผ่นนั้นดูสนุกมากยิ่งขึ้น!!

Artist : Bunsu