Artist : AYAMI

ชื่อภาพ Dreamland fairytale

บรรยาย
ความฝัน แสง สีและความคิด ทุกสิ่งสามารถเกิดได้ จากปลายปากกา
รูปนี้เกิดจากการที่อยากจะวาด ตัวละครหญิง 1 คนแล้ว ก็ มาสคอสของ xp pen นอนอยู่ด้วยกันได้
ร่มไม้กันอย่างมีความสุข หัวเราะ ยิ้มแย้ม ไปพร้อมกับความตื่นเต้น ความหวัง และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม รูปนี้เลือกที่จะใช้สี ม่วง เขียว ฟ้า ทำให้รู้สึกเหมือน อยู่ในเทพนิยาย รวมถึงเหล่าสิ่งที่เกิดมาจาก ปากกาแห่งแสงที่ สามารถมอบชีวิตให้สิ่งที่วาดได้อีกด้วย ” ไม่ว่าอะไรก็สามารถเป็นได้ ไม่ว่าอะไรก็สามารถทำได้ที่โลกแห่งนี้่ “

Artist : AYAMI

Facebook : AYAMI
X : AYAMI
PIXIV : AYAMI