Artist : SRKM

ชื่อภาพ “รอยยิ้ม” เพราะว่าConcept ของภาพคือความสุข การใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ XP pen ตอบโจทย์ความสะดวก ทำให้วาดภาพ ได้อย่างมีความสุข พอเรามีความสุขก็อยากส่งต่อความสุขด้วย “รอยยิ้ม” จึงเป็นที่มาของชื่อ

Artist : SRKM