Artist : YuuRT

Invader in imaginary world

Concept : เมื่อมีผู้รุกรานบุกรุกเข้ามาในโลกแห่งจินตนาการ เด็กสาวผู้มีหน้าที่ปกป้องโลกแห่งนี้จึงต้องเข้าปกป้องโดยมี FenixFox และพวกพ้องที่คอยช่วยเป็นพลัง โดยใช้อุปกรณ์ประจำตัวเป็นพลังในการสร้างพลังจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อใช้ต่อต้านการรุกรานจากผู้รุกรานปริศนาที่จำแลงกายเป็น FenixFox อีกคนนึง

Artist : YuuRT

IG : kayuto_rt
X : @Kazukikayuto