Artist : LemonNight

ชื่อภาพ : LET’S DRAW OUT!

คำบรรยาย : “มือ” คือสิ่งที่สามารถคว้าสิ่งต่างๆมาให้กับเรา แต่หากมือต้องการคว้า “จิตนาการ” รูปร่างและสีสันที่อยู่ในความคิดของตัวเรา เรามี MR.Fenix Fox ที่น่ารักค่อยช่วยมาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
เรามาวาดออกมาให้เต็มที่และสนุกไปด้วยกันเถอะ Let’s draw out !

Artist : LemonNight

Facebook : LemonNight WowHoo