Artist : Yokyok

ชื่อภาพ :
อุปกรณ์วาดภาพก็ไม่ต่างจากอาวุธในมือของเหล่านักรบ เมื่อหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน แม้จะมีภาพที่ไม่เสร็จบ้างแต่ว่าเหล่านักวาดล้วนพยายามวาดอย่างเต็มที่ทั้งนั้น เหมือนกันเหล่าตัวเอกที่เต็มที่ในทุก ๆ ตอน ในส่วนของคาแรคเตอร์นั้นต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้

Artist : Yokyok
X : @Yokyok19385118