Artist : fagon.k

ชื่อภาพ: Dream

ตะลุยไปกับความฝันที่เป็นจริงได้เพียงปลายปากกากับโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดที่รอให้คุณไปค้นหา

Artist : fagon.k
X : Fagon_k8877
Facebook : ตับปิ้ง ชิดซ้าย