Artist : KawinDrawz

ชื่อภาพ : Chase your dream!
คำบรรยาย : น้อง(พี่?) Fenix Fox ที่กำลังไล่ตามความฝันในการเป็นนักวาดรูป แม้จะต้องฝึกฝนการวาดภาพจนถึงดึกดื่นในห้องนอนของเขาเป็นประจำ แต่เจ้า Fenix Fox ก็ยังมีเครื่องมืออย่างเมาส์ปากกา XPPen คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการวาดรูป ทำให้เขาสามารถฝึกฝน ไล่ตามความฝันมาอยู่เสมอมา

Artist : KawinDrawz

Facebook Page : RedRito Art
Instagram : RedRito_Art
X : RitoDrawz
ArtStation : Kawin Art