Artist : Strong

ทะยานสู่การสร้างสรรค์อันไร้ที่สิ้นสุด!
“ตัวละครได้ออกแบบตามตัวมาสคอตของ XPPen Fenix Fox การจับปากกาที่สร้างลำแสงแห่งการสร้างสรรค์ออกมา และการขี่เเผ่นเมาส์ปากกาติดล้อติดปีก แสดงถึงความอิสระในการทะยานสู่จินตนาการอันไร้ขีดที่สิ้นสุด!!”

Artist : Strong