Artist : Songjor

พักผ่อนกันเถอะ!
ได้แรงบันดาลใจมาจากชุมชนหัวตะเข้ ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำ ทำให้นึกถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนที่มักใช้เส้นทางน้ำในการทำมาค้าขายและในปัจจุบันชุมชนนี้มีสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ เก็บขยะกับน้องแมว ส่วนตัวผู้วาดเคยได้ไปทำกิจกรรมนี้และชอบมากๆ และบรรยากาศสื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างดี เลยนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะ

Artist : Songjor
X : @jellopenfriends IG : jellope.n.friends