Artist : RHONGHAII

ขีดเขียน

การขีดเขียนเรื่องราวผ่านปลายปากกาของเด็กสาวพร้อมเหล่าผองเพื่อนตัวน้อย และXP-PEN FENIX FOXที่คอยเป็นแรงสนับสนุนหลักให้เด็กสาวเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสดใส และความคิดสร้างสรรค์ภายในโลกจินตนาการของเธอออกมาสู่สายตาโลกภายนอก โดยมีปากกาXP-PENคอยเชื่อมโลกทั้งสองของเด็กสาวเอาไว้

Artist : RHONGHAII

X : @rhonghaii
IG : RHONGHAII