Artist : Zana Iris

Stellar Adventure

นี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยติดตามดาวนำทาง มันอาจเป็นการผจญภัยที่ยากลำบากและอันตรายเหนือจินตนาการและอาจเป็นการผจญภัยที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ก็เป็นได้ ห้าชีวิต ณ ที่แห่งนี้มุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะติดตามดาวนำทางเพื่อทำความฝันและความปรารถนาของตนเองให้เป็นจริง

Artist : Zana Iris
เพจFacebook : Zana Iris – Secrets Rainbow
X : ZanaIris
IG : _zana_iris_