Artist : Mozzist

ชื่อภาพ “The Create with imagine”
(การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยจินตนาการ)

จินตนาการ คือสิ่งที่คนเรานั้นคิดขึ้นมาและสร้างภาพจากภายในจิตใจของเราเอง ซึ่งโลกจินตนาการสามารถสร้างได้ทุกๆสิ่ง จะสร้างภาพแห่งความคิด ความฝันต่างๆ หรือสร้างโลกในอุดมคติของตัวเราเองก็ได้ เปรียบเสมือนกับตัวเรานั้น เป็นเหมือนดั่งพระเจ้าผู้สร้างโลกได้ทั้งใบ สร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ สร้างตัวละครต่างๆ หรือสร้างเรื่องราวต่างๆที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้ เพียงแค่จินตนาการและวาดออกมา เพื่อถ่ายทอดจากภาพในความคิดของตัวเรา ออกมาเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้
ฉะนั้นแล้ว XP-Pen จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักวาดหรือศิลปินมากมายสามารถรังสรรค์ผลงานจากภาพในความคิดของผู้วาดเอง ให้ออกมาเป็นผลงานวาดที่สามารถมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ และการใส่สีลงสภาพแวดล้อมและตัวละครนั้น ทำให้ภาพวาดดูมีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้น จนเหมือนกับว่าผู้วาดเองได้หลุดเข้าไปในโลกแนวแฟนตาซี ได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบๆตัว ทั้งท้องฟ้า ก้อนเมฆ ภูเขาสูง ป่าไม้หลากสี และได้เห็นบริบทการใช้ชีวิตของตัวละครที่ตนเองนั้น ได้สรรค์สร้างขึ้นมาจากจินตนาการภายในจิตใจสู่ปลายปากกานั่นเอง

Artist : Mozzist