Artist : kiattiwong

มาจากตัวสินค้าของ xp pen Star g960s ที่ใช้งานอยู่
โดยยกความเรียบง่าย แต่สวยงามและทันสมัย
มาเป็น Character
โดยเน้นการจัดวาง
ให้ตัวละครอยู่ตรงกลางเพื่อความชัดเจนการจัดวาง
สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 3 ระดับ เพื่อเพิ่มมิติไม่ให้ภาพแบนเกินและมีตัวมาสคอตของ xppen ซึ่งเป็นเงื่อนไขการส่งประกวดอยู่ด้านหน้าเพื่อให้โดดเด่น

Artist : kiattiwong